แนะนำโครงงาน

โครงการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สภาพอากาศวันนี้

รูปถ่ายเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 เมื่อเวลา 07:30 น.
ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดูข้อมูลย้อนหลัง

ดูข้อมูลย้อนหลัง

ดูข้อมูลย้อนหลัง

ดูข้อมูลย้อนหลัง

ดูข้อมูลย้อนหลัง

ตารางแสดงสภาพอากาศรายชั่วโมง

ข้อมูลเมื่อ วัน อังคาร ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 10:00 น.

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภูพิงค์
CO(ppm) 0.8 0.3 - 2.5
CO(ppb) 7 11 29 -
NOX(ppb) 16 11 42 -
NO2(ppb) 9 - 13 1
SO2(ppb) 1 - 5.9 -
O3(ppb) - 12 - 23
PM10(ug/m^3) 10 7 21 11
Filter (%) - - 34 -
WS(MPS) - - 1 -
Temp(C) - - 17.8 -
RH(%) - - 83 -
BP (mmHG) - - 730 -
PM2.5(ug/m^3) 5 0.8 - -
ตารางแสดงสภาพอากาศรายชั่วโมง

ข้อมูลเมื่อ วัน อังคาร ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 10:00 น.

ดูข้อมูลย้อนหลัง

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ

ตัวเลือกแสดงผลข้อมูล

สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ

สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ

ปัจจุบันมีทั้งหมด 4 สถานี

Contact Us

Contact Us

Assoc.Prof.Dr.Khajornsak Sopajaree

Department of Environmental Engineering
Faculty of Engineering
Chiang Mai University

Muang, Chiang Mai 50200,Thailand

pompoon@eng.cmu.ac.th
CMUAAQMS Facebook Page